grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna

Prowadzisz prace budowlane? Remontujesz stare budynki? Na pewno chcesz uniknąć konsekwencji prawnych związanych z niszczeniem chronionej fauny i flory. Zleć ekspertyzę ornitologiczną nam!

Ekspertyza ornitologiczna to szczegółowy dokument opisujący liczebność, występowanie oraz zwyczaje ptaków na danym terenie. Ma na celu jednocześnie ochronę zagrożonych gatunków zwierząt przed utratą siedlisk i zabezpieczenie harmonogramu prac. Ekspertyza ornitologiczna to jeden z dokumentów wchodzących w skład raportu oddziaływania na środowisko, niezbędnego by uzyskać zgodę na realizację przedsięwzięcia (ekspertyza wymagana jest przy inwestycjach dofinansowanych ze środków Unii Europejskie) Nasze ekspertyzy prowadzone są zgodnie z obowiązującą metodologią przez doświadczonego i uprawnionego eksperta.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza ornitologiczna?

Inwestor bądź wykonawca powinien zamówić ekspertyzę ornitologiczną w 2 przypadkach:

 • kiedy takiego dokumentu wymaga organ wydający pozwolenie na przeprowadzenie inwestycji,
 • kiedy ma podejrzenia, że na terenie inwestycji mogą znajdować się chronione gatunki ptaków.

Na jakim etapie inwestycji najlepiej zlecić ekspertyzę ornitologiczną?

Ekspertyza ornitologiczna ma umożliwić bezkonfliktowe prowadzenie prac budowlanych, rozbiórkowych czy wycinkowych. Żeby uniknąć kosztownych przestojów lub kar najlepiej zlecić ją w sezonie wiosennym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Można wtedy oszacować rzeczywisty stan (siedlisk ptasich oraz nietoperzy). Jeśli przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej następuje poza sezonem lęgowym ptaków - możliwe jest stwierdzenie stanu prognozowanego. Dobrą, oraz coraz częściej wymaganą, praktyką jest także zlecenie nadzoru ornitologicznego w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

Co robimy w ramach ekspertyzy ornitologicznej:

 • przeprowadzamy wizję lokalną terenu lub obiektu,
 • inwentaryzujemy możliwe gniazda i siedliska ptaków,
 • szczegółowo opisujemy znalezione gatunki i ich zwyczaje oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych lub wycinkowych,
 • proponujemy różne warianty prowadzenia prac i harmonogramu zgodne z interesami inwestora i przyrody,
 • doradzamy w kwestii wykonania kompensacji przyrodniczej,
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty wraz z fotografiami i nagraniami,

Do współpracy zapraszamy:

 • biura projektowe,
 • biura architektoniczne,
 • zarządców budynków,
 • inwestorów,
 • generalnych wykonawcy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,

Wyceń i zamów ekspertyzę ornitologiczną u specjalistów