grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Clone of Wycinka drzew i krzewów - ekspertyza ornitologa

Clone of Wycinka drzew i krzewów - ekspertyza ornitologa

Chcesz uniknąć konsekwencji prawnych związanych z wycinką roślinności będącej schronieniem ptaków? Przed przystąpieniem do prac zleć nam ekspertyzę ornitologiczną. Nasi specjaliści podpowiedzą kiedy i jak prowadzić roboty, aby zabezpieczyć twoje interesy i działać w zgodzie z prawem.

Drzewa i krzewy są chronione przed samowolną wycinką przez zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm oraz przepisami szczegółowymi. Planowane do wycinki drzewa i krzewy to miejsca schronienia, odpoczynku i lęgu ptaków a także nietoperzy. Dlatego zanim zaczniesz wycinkę lub duże prace pielęgnacyjne upewnij się, że działasz zgodnie z prawem.

Nasi eksperci wykonają inwentaryzację ornitologiczną, co pozwoli przeprowadzić wycinkę zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Ekspertyza ornitologiczna jest niezbędna do uzyskania wymaganych pozwoleń na wycinkę.

Co robimy:

  • sprawdzamy, czy drzewa i krzewy są wykorzystywane jako miejsce gniazdowania ptaków i nietoperzy, jeśli tak to jakie gatunki, w jakiej liczebności występują,
  • określamy potencjalne miejsca / dziuple, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką,
  • proponujemy zoptymalizowane metody prowadzenia prac zgodnie ze zwyczajami ptaków i nietoperzy,
  • pomagamy w przeprowadzeniu ewentualnej rekompensaty siedlisk zniszczonych podczas prac.

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja ornitologiczna, pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy podczas prowadzonych prac niszczone są siedliska lub potencjalne miejsca siedliskowe ptaków. Już na etapie planowania, powinno się uwzględnić czas na sporządzenie opracowania ornitologicznego. Pozwoli to przeprowadzić wycinkę zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Budki lęgowe dla ptaków SPRAWDŹ

 

Nie narażaj się na kary. Zapytaj o ekspertyzę przy wycince drzew i krzewów